Quạt cánh mở eurovent

Khối lượng không khí: 8-125 m3 / phút Áp suất tĩnh: 93-372 mmH2O Bánh công tác Dia (mm): 220-450 CAB - CRB (Belt Drive) Khối lượng không khí: 10 - 2000 m3 / phút Áp suất tĩnh: 50-500 mmH2O Bánh công tác Dia (mm): 560-2000

Chia sẻ:
Mô tả