Quạt gắn mái RF Series

Thông số kỹ thuật Quạt gắn mái Eurovent: Lưu lượng: 6000 - 36000 m3/h Cột áp: 20 - 550 Pa Đường kính cánh: 400 - 1000 mm

Chia sẻ:
Mô tả