Quạt hướng trục Eurovent chuyển động gián tiếp

Mã sản phẩm: ISF(G) Lưu lượng: 4.800 - 66.000 m3/h Cột áp: 40 - 700 Pa Đường kính cánh quạt: 400 - 1000 mm

Chia sẻ:
Mô tả