Quạt hướng trục truyền động trực tiếp AM-AL Series

Thống số kỹ thuật: Lưu lượng: 900 - 105.000 m3/h Cột áp: 20 - 1100 Pa Đường kính cánh quạt: 315 - 1250 mm

Chia sẻ:
Mô tả