Quạt ly tâm cao áp

Lưu lượng: 120-30.000 m3/h Cột áp: 2.500-19.000 Pa Cánh quạt: 350-1100 mm

Chia sẻ:
Mô tả