Quạt ly tâm thấp áp truyền động gián tiếp

Lưu lượng: 1.800-300.000 m3/h Cột áp: 300-4500 Pa Cánh quạt: 160-2000 mm

Chia sẻ:
Mô tả