VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Kỹ thuật giám sát hệ thống thông gió.

Vị trí: Kỹ thuật giám sát hệ thống thông gió.

  • Hà Nội
  • 7 – 10 triệu
  • 2019-05-22
Kế toán giá thành, sản xuất làm việc tại Ninh Bình.

Vị trí: Kế toán giá thành, sản xuất làm việc tại Ninh Bình.

  • Ninh Bình
  • 5-7tr tùy năng lực thực tế
  • 2019-05-22